Tilmelding

FFSO logo

Der har i længere tid været stille om sluseprojektet, dette kunne give anledning til at tro, at projektet er opgivet eller lagt i mølposen.
Dette er ikke tilfældet, og Fællesrådet ønsker derfor, at orientere de berørte grundejere og andre interesserede om hvor langt projektet er kommet.

Guldborgsund kommune har som bekendt fået udarbejdet et skitseprojekt med tilhørende overslag. For at projektet kan igangsættes skal kommunen sende skitseprojektet i høring, så de berørte grundejere har mulighed for at fremsætte deres kommentarer til projektet.
 
En helt afgørende faktor i projektet er selvfølgelig økonomien. Hvad skal den enkelte grundejer betale for at projektet kan udføres.
Guldborgsund kommune har derfor arbejdet med forskellige finansieringsmodeller, bl. a. længden på betalingstiden for anlægget. Kommunen financierer projektet og herefter skal de berørte grundejere, incl. kommunen som også er grundejer, over en årrække betale projektet.

Ifølge kommunalfuldmagten må betalingstiden for et anlæg som kommunen financierer højst være 25 år, men da anlæggets levetid forventes at være væsentligt over 50 år, kan der være mulighed for at søge dispensation, så betalings tiden i bedste fald kan øges til 50 år, hvilket måske kan medføre, at den årlige betaling for de enkelte grundejere bliver noget lavere. Men det er stadig usikkert, om det kan lade sig gøre.
 
Når finansierings modellen er afklaret vil projektet blive sendt i høring, for at få grundejernes tilkendegivelser af om projektet skal fortsætte.
 
Guldborgsund Kommune har på grund af projektets særlige karakter og kommunens arealmæssige interesse koordineret projektets opstart.  
Det er endvidere kommunens intension, at de årlige betalinger skal ske over ejendomsskatten, på samme måde som ved betalinger til pumpelag og lignende.
I den forbindelse vil det være nødvendigt, at der dannes et digelag, til at varetage grundejernes interesser m.v.
Da klimaforandringerne giver stadig højere vandstande i Sakskøbing Fjord, og da det ser ud til, at kystsikringen og slusen kan etableres på en for grundejerne optimal måde økonomisk, er det Fællesrådets opfattelse, at en igangsættelse af projektet bør fremskyndes mest muligt.

    Det vil blive godt snart at slippe for flere oversvømmelserPicture

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her