Tilmelding

FFSO logo

Sendt pr mail 1. marts 2018

Emne: Tidsplan for høringsperiode udskudt - Sakskøbing Højvandssikring

Hej Henning, Ole og Kjeld.

Vi har desværre til jeres orientering modtaget nye oplysninger om, at den finansieringsmodel for anlæg af Sakskøbing Højvandssikring, som vi har gået ud fra, ikke holder.  

Finansieringsmodellen gik ud på, at kommunen skulle betale hele anlægssummen og opkræve bidrag via ejendomsskatten fra ejere af fast ejendom over 50 år og uden renteudgift, dvs. ejere af fast ejendom bidrager kun med deres part i anlægssummen og pålægges ikke at betale renters rente.

Denne finansieringsmodel kan desværre ikke lade sig gøre.
Derfor har vi været nødt til at udskyde tidsplanen for høringsperioden til efter sommerferien.

Det er rigtig ærgreligt, men det er der desværre ikke noget at gøre ved.
Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at henvende jer.

Med venlig hilsen
Maya-Maria Madslund
Miljøplanlægger
Natur
Center for Teknik & Miljø

---

Sendt pr mail 12. april 2018


Hej Henning, Ole og Kjeld.

Tak for henvendelsen nedenfor om igangsætning af høringsperioden vedr. Sakskøbing Højvandssikring.

Som nævnt i mailen fra 1. marts, jf. nedenfor, blev finansieringsmodellen og dermed bidragsfordelingen ændret, så bidraget blev dyrere for den enkelte berørte ejendomsejer.

Derudover har Bredgaard Bådværft oplyst, at de kun behøver en gennemsejlingsbredde på 7,5 meter.

Vi har netop sagt ja tak til et tilbud fra Orbicon om at udarbejde et tillæg til skitseforslaget. I tillægget reduceres slusens gennemsejlingsbredde til 7,5 meter fra de 10 meter, og anlægget fremtidssikres, så det på et tidspunkt kan forhøjes til kote +2,5 m DVR90. Anlægsbudgettet og bidragsfordelingen bliver på denne baggrund ændret.

Det betyder, at forudsætningerne for at afholde høringen er væk, og høringsmaterialet er derfor ikke klar.

Høringen kan derfor på denne baggrund desværre først gennemføres efter sommerferien.

Har I bemærkninger til ovenstående, må I endelig vende tilbage.

Med venlig hilsen
Maya-Maria Madslund
Miljøplanlægger
Natur
Center for Teknik & Miljø

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her