Start

FFSO logo

Til: Guldborgsund kommune

Trafiksikkerhedsrådet
Att. Jan Uhre Nielsen
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.

 

Det nyoprettede Fællesråd for Sakskøbing og Omegn har fået udarbejdet et hæfte ”Visioner” som er Fællesrådets ønsker for en lang række emner herunder trafiksikring inden for Sakskøbing byområdet.
Forslagene til nye trafiksikringstiltag er udarbejdet ud fra de tidligere fremsendte ønsker fra en borgergruppe i 2010. De fleste af disse ønsker står stadig i Kommunens Trafiksikkerhedsplan, men vi har også ønsker til nye tiltag.
Som nævnt i vort brev af 25. marts 2014 til Trafiksikkerhedsrådet ville vi gennemarbejde vort forslag til trafiksikring af Sakskøbing byområde. Det er nu sket på bestyrelsesmødet den 23. april. Forslaget fremsendes hermed til brug for en drøftelse med dig inden forslagene foreligges Trafiksikkerhedsrådet..


Fællesrådets ”Visioner” for trafiksikkerhed

Handling:
Trafiksikkerhedsarbejderne for de mange projekter i byområdet skal i gang igen efter en 6 års pause.
Ovennævnte trafiksikkerhedsprojekter for Sakskøbing skal danne baggrund for en drøftelse med Kommunen herunder:
Orebyvej, som den eneste indfaldsvej uden trafiksikring, bør sikres med chikaner og cykelstier.
Lindevej ønskes trafiksikret med blink for fodgængerovergang ved Parkvej.
Sikringen på Parkvej ved Sakskøbing Skole virker ikke optimalt.
Nye fodgængerovergange bør etableres på Apotekervænget, ved broen ved havnen og ved Dokterparken. På Apotekervænget gerne med forhøjet kørebane
Vejstrækket på Nykøbingvej fra Møllevej til Havnebroen bør sikres med chikaner, cykelstier og rundkørsel ved Orebyvej.
For at sikre fodgængerne på Nykøbingvej ved ALDI bør der etableres fodgænger overgang der.
Indkørslen fra Nystedvej til P. Hansens vej bør ændres så større køretøjer ikke køre op på fortovet.
Fjernelse af betonrør fra fortovsarealer på Rosengården.
Bedre opstribning af adskillelsen mellem gangstien, cykelsti og kørebanen på Nykøbingvej fra Sakses Alle til indkørslen til Sukkerfabrikken.
Adgangen for tunge køretøjer bør begrænses i Brogade og Vestergade.
Parkeringen i Vestergade bør reguleres med tidsbegrænset parkering i en side.
Fjernelse af forældede stopskilte for busser på Lunden ved Saxenhus.

Vi ønsker som nævnt ovenfor gerne et møde med dig og håber snarest at få en tilbagemelding fra dig om et tidspunkt for mødet. Jeg har talt med Søren Meilvang om at få resultatet af trafiktællingerne.

 

Med venlig hilsen
Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn.
Erik Bohn-Jespersen
Fjordvej 22
4990 Sakskøbing Den 24, april 2014

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her