Kommende opgaver

FFSO logo

 

Invitation
til alle fra Orebyvej (indenfor bygrænsen), Gartnerhaven, Uglegårdsparken, Søparken og Fjordvej

Møde om Orebyvej

Nu har du mulighed for indflydelse!
Deltag i mødet den 14. marts kl: 19:00 på Saxenhus, Juniorsgade 35Orebyvej skal have ny asfalt i år (iflg. kommunens plan). Kommunens plan er at male hvide streger på asfalten, ligesom det ses nu. Der er ikke kommunale planer om chikaner, træer, kantsten, mv. for at løse Orebyvejs problemer mht. parkering, fartdæmpning, adskillelse af kørebane og fodgængere og cyklister.
Derfor inviterer Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn til et møde, hvor vi kan tale sammen om vores ønsker til hvordan Orebyvej skal være, ligesom vi er nødt til at tale om hvorvidt der skal være en grundejerforening for Orebyvej.

Mødets indhold
Punkt 1
Hvad synes du om Orebyvej, hvordan er det at færdes på Orebyvej til fods, på cykel, med barnevogn, på el-scooter, i bil?
Har du oplevet biler der kører på fortovet? Har du oplevet biler der kører uforsvarligt hurtigt?
Kan malede streger adskille biler og gående og cyklister, eller kan vi overtale kommunen til at etablere kantsten? Orebyvej er den eneste villavej i Sakskøbing uden kantsten!
Hvor hurtigt skal man kunne køre i bil? Synes du der skal være chikaner, som der er på Møllevej, Guldborgvej og Maribovej?
Har du oplevet at glassene klirrer i skabet når der kører store lastbiler / traktorer forbi?
Vejen er bygget til køretøjer på ca. 15 ton, lastbiler må i dag veje 60 ton.

Punkt 2
Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn redegør for hvad der er sket i sagen siden 2014.

Punkt 3
Hvem skal formidle resultatet af aftenens drøftelser til beboerne / kommunens administration / politikerne / trafiksikkerhedsrådet og hvordan skal vi gøre det.
Fællesrådet har beskæftiget sig med Orebyvej siden 2014, men kommunen skriver i december 2017, at de hellere vil tale med grundejerforeningen end med Fællesrådet.
Så beboerne fra Orebyvej, må tage stilling til om grundejerforeningen kan blive aktiv igen, eller om der skal dannes en ny, som måske også dækker Gartnerhaven og Uglegårdsparken.
(Søparken og Fjordvej har grundejerforeninger)

Med venlig hilsen
Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn

---

Fra mødet den 14/3-2018:

På mødet blev der blandt andet talt om problemer:

- med hvad den hvide streg betyder, er området mellem den hvide streg og husene fortov, cykelsti eller parkeringsplads
- med fodgængere der må udenom biler der holder tæt op af hækkene
- med bilister der kører meget for hurtigt
- med bilister der kører tæt op af hækkene
- med lastbiler der overhaler traktorer – begge fulde af kartofler
- med vejens betydning for ejendomsværdierne
- med vibrationer når der kører tunge køretøjer forbi

 På mødet fremkom der følgende ønsker / ideer til forbedring af Orebyvej, forslagene står i tilfældig orden:

 1. Chikaner - det vil samtidig sænke farten
 2. Fortov
 3. Trafiktælling
 4. Ingen biler på fortov
 5. Kantsten så man kan se hvor vejbane og fortov er.
 6. Forslag om at kopiere Gåbensevej i Nykøbing
 7. Chikaner som på Maribovej.
 8. Tydeligere afmærkning og skiltning.
 9. Opdel fortov i fortov og cykelsti.
 10. Der skal tænkes på den meget tunge trafik.
 11. Fortov blot på ene side som minimum, gerne 2 - 3 bump.
 12. Blå markering/farve hvor der er cykel/gangsti.
 13. Gerne med beplantning.
 14. Ingen beton-rør-løsning.
 15. Forbud mod tung trafik.
 16. Parkering kun i ene side af vejen.

9 deltagere ønskede ingen ændringer, kun ny asfalt og striber.
18deltagere tror at en løsning af problemerne kræver mere end blot ny asfalt og striber.
26 husstande fra Orebyvej var repræsenteret, og der var ca. 35 deltagere på mødet.


Med venlig hilsen
Deltagerne på mødet den 14/3 og Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her