Foreningen

FFSO logo

Bestyrelsesmøde

Dagsorden

1. Referat fra generalforsamlingen og konstitueringen, er udsendt, (se generalforsamling her og se ekstraordinær generalforsamling og konstituering her)

2. Afgørelse i hht Kystbeskyttelsesloven - Sakskøbing, Guldborgsund Kommune, (se afgørelse med bilag her)

3. Drøftelse af de kommende opgaver i Fællesrådet

4. Eventuelt.

 

Referat:

Ad 1

Referat og konstituering blev godkendt.

Ad 2

Fællesråd har fremsendt ansøgning til Guldborgsund Kommune ang. Kronehøjde på 2,5 m

Guldborgsund Kommune har behandlet sagen og afgjort, at der må være en kronehøjde på højvandsslusen på 2,2 m

Vi accepterer afgørelsen og Henning meddeler kommunen.

Henning og Keld Wagner sørger for der kommer noget i pressen om afgørelsen og den videre proces.

Ad 3

Vi gennemgik de kommende og igangværende opgaver i fællesrådet, og der blev sat tovholdere på de enkelte projekter.

Oversigt med opgaver og tovholdere udsendes senere.

Ad 4

Kommende møder i fællesrådet:

* 26.5 kl. 7-9

* 21.6 kl. 7-9

* 25.8 kl. 8-10

* 29.9 kl. 8-10

* 26.10 kl. 8-10

* 23.11 kl. 8-10

Alle møder afholdes i Bankens lokaler, Vestergade, Sakskøbing

Renskrivning af de ændrede vedtægter, som blev godkendt på generalforsamlingen (Andrè)

Kommende projekt: Rengøring af Sakskøbing By – sættes på dagsorden til næste møde (26.5)

Åbne bestyrelsesmøder: sættes på dagsorden til næste møde (26.5)

Evt. kommende arrangementer på Krenkerup: sættes på dagsorden til næste møde (26.5)

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her