Foreningen

FFSO logo

Bestyrelsesmøde FFSO, d. 26. Oktober hos Andre
Deltagere: Andre, Keld, Bjarne og Ole
Fraværende: Erik og Connie

 

Medlemsbetaling
Det blev diskuteret hvorledes vi betragter en forenings medlemskab, hos FFSO, - vi blev dog enige
om, en forenings medlemskab, ikke udelukker, at foreningens medlemmer også kan være medlem
hos FFSO, - det er to forskellige interesser der dækkes. Foreningen kan vi hjælpe i kontakt med f.
eks. Kommune o.l., hvor den enkelte borger har større interesse i at støtte vore nære aktiviteter.

Vindmøller
Vi savner et referat fra seneste møde med Patrick, omkring placering af møller på Krenkerups
jorde. Blev alternative placeringsforslag diskuteret.
Der var enighed om, at fastholde vort mål, nemlig, at Havvindmøller SKAL placeres på havet.
Vi er dog enig om at holde tæt kontakt med Patrick, således at vi kan påvirke til alternativ
placering.

Skolelukninger i nærområdet
En del små landsbyskoler er enten lukkede eller lukningstruede, - hvad kan vi gøre ved det?
Vi blev enige om, at det må være de lokale foreninger/beboere, der i første omgang må forsøge at
komme med planer der sikrer at bygningerne kan bestå, og anvendes til lokale formål. Vi kan som
FFSO komme ind og hjælpe med projektering, snak med kommune, hvis man ønsker en partner.

Trafiksikring af Orebyvej
Andre har været i dialog med kommunen, således at man sikrer at fjernvarme, og andre
installationer som fibernet m.v. kan etableres når vej/sti alligevel er opgravet.
Generelt bør vi være med til at sikre, at kommunen altid sikrer at der ved restaurering af vej/sti,
sørger for at få lagt alle ledningsnet ned samtidig, så der ikke skal graves igen og igen samme sted.

Dårligt vedligeholdte ejendomme
Martin Lohse er en god sparringspartner, - han vil gerne tages med, når det drejer sig om lokale
aktiviteter, og vil meget gerne støtte os i arbejdet, hvad enten det drejer sig om
bygningsbevarelse/forbedringer m.v..

Filmprojekt
Keld har talt med kommunen omkring vores filmprojekt, og har modtaget prospekt, der beskriver
hvorledes projektet skal beskrives for at kunne modtage støtte fra kommunen. Det blev aftalt, at
Keld og Connie arbejder sammen om en projektbeskrivelse.

Samarbejde med kommunen
Vi skal sikre at vi fortsat har en god dialog/samarbejde med div.områdeansvarlige i kommunen

Fællesrådsmøde i Nysted
Tidspunkt kendes endnu ikke.
Vore punkter til en dagsorden vil være:

  • Internet-forbindelse
  • Hvordan sikrer vi at vi får vores andel af det kommunale budget.
  • Fællesrådenes succes historier, økonomi, kontaktpersoner.
  • NÆSTE MØDE

11. november, kl. 10.00
Mødested afventes (på Saxenhus ell. Hos Andre)
Bjarne N, 27. Okt.

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her