Foreningen

FFSO logo

Referat fra bestyrelsesmøde


Deltagere: Andre Hansen, Conny Krogh, Bjarne Nielsen, Keld Nielsen, Ole Tingsted
Fraværende: Erik Bohn-Jespersen

Referat

Grundejerforeninger:

Hvordan får vi nye medlemmer blandt områdets grundejer-foreninger:
Det blev besluttet, at der udarbejdes en skrivelse, der udsendes til alle foreninger,
med formålet, at få disse til at blive medlemmer i FFSO.

  • Ole udarbejder tekst og skrivelse.
  • André finder navn/adresser og sender til Ole.
  • Distribution til adresser må vi klare i fællesskab, når formularen er klar.

Højvandsslusen ved Maltrup Vænge:
Erik meddeler følgende: Den 9. november, blev der afholdt pressemøde med TVØst
Kl. 12.30, ved Maltrup Vænge, med deltagelse af KW og EBJ fra Fællesrådet, samt Frederik Cordes fra kommunen, om projektet. Der var ligeledes et borgermøde den 9. november, med ca. 60 deltagere, hvor der blev orienteret om projektet, og det videre forløb. Efterfølgende debat viste, at der blandt tilhørerne, var tilslutning til projektet. Frederik Cordes mente, at Fællesrådet fortsat skal spille en rolle i det videre forløb.

Kæmpevindmøller:
Vi fastholder vores stilling omkring dette projekt!
”Vi ønsker IKKE havvindmøller på landjorden”
De passer ikke ind i vores branding af skøn, uforstyrret natur, - vi er overbevidste om, at netop dette spiller en afgørende rolle for vort områdes fremtid bosætningsstrategi.

SaxTeam contra Fællesrådet:
Det blev besluttet, at SaxTeam nu indgår som en aktiv arbejdsgruppe under Fællesrådet. Dette skal inkorporeres i Fællesrådets vedtægter.

Fritidssammenslutningen i Sakskøbing:
Det blev besluttet, at vi melder os ind i denne forening, kontingent er kr. 300,- årligt. Medlemskab, betyder bla., at vi kan anvende foreningens printer, der står i foreningens lokale på Saxenhus.

  • Ole og André

Medlem af Facaderådet:
Andy Rasmussen fra kommunens afdeling for Ejendomsadministration & Byggeri, Center for Teknik & Miljø, har meddelt os, at vi fra og med den 1. januar 2016, er tildelt en plads i Sakskøbing Facaderåd.
Vi var enige om, at besætte denne plads med Keld.André meddelere vores beslutning til Andy Rasmussen, - husk af Andy skal have Kelds koktaktoplysninger, mail og telefonnummer.

Filmprojekt:
Connie overtager ansvaret for at videreføre dette projekt, og ansøge om tilskud hos Carina Woollhead, hun er ansvarlig for Erhverv & Turisme, Center for Borger & Branding.

  • Connie får udarbejdet nødvendige ”drejebog”, tager kontakt med mulige producent, og udarbejder budget.

Kommunens takstpolitik vedr. Flextrans:
Connie kunne meddele, at priserne ved at anvende Flextrans vil stige voldsomt meget snart, ifølge kommunens udspil.
Pris i dag: kr. 24, - for de første 10 km, og kr 6, - for efterfølgende km, evt. medfølgende person får i dag 50% rabat!
NY PRIS: kr. 36,- for de første 10 km, og kr 6, - for efterfølgende km, evt. medfølgende person får nu INGEN RABAT!
Baggrunden skulle være, at ordningen er blevet alt for dyr for kommunen, da alt mange misbruger ordningen. Det er jo super billigt at anvende Felxtrans inde i Nykøbing byområde, og det betyder at alt for mange byboere anvender ordningen.
Hvorfor forbyder man ikke almindelige borger i Nykøbing at anvende Flextrans? Flextrans er vel for ældre, svage beboere der ikke selv har mulighed for at komme til kommunens diverse service-kontorer, sygehus m.v.

Action: André skriver brev til øvrige Fællesråd/lokalforeninger NU og HER, med det formål, at få kommunen til at ændre planerne.

Roepigerne fylder 75 år:
Der afholdes festivitas på torvet den 27. november mellem kl. 15.45 og 16.30, for at fejre Roepigerne, og historien bag.
Bjarne overvejer en information via Facebook!

Fælles fællesrådsmøde i Nysted:
Det er aftalt, at der skulle afholdes et møde ultimo november for kommunens Fællesråd og andre deltagende foreninger.
Hvornår skal dette møde afholdes??

  • André kontakter Karl Krarup i Nysted, for at få en dato.

Generalforsamling:
Det blev aftalt, at der afholdes generalforsamling tirsdag d. 15/3- 16, kl. 19.00.
Senere ændret til 16/3 for at få lokale på Saxenhus.
Der udsendes indkaldelse senest den 24. februar.

NÆSTE MØDE:
Næste møde blev aftalt til afholdelse den 26/1-16 kl. 10.00.
André sender info om mødested!
Bjarne N, 11. Nov.

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her