Foreningen

FFSO logo

Dagsorden for bestyrelsesmødet mandag den 20. april 2015.

Tid og sted Mandag den 20. april 2015 kl. 9,00 – 11.00 hos Bjarne Nielsen, Mågevej  44
Gitte Krogh fra kommunens Park og vej afdeling deltager i dette punkt for drøftelse af det kommende samarbejde.

Referater
Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 12. marts 2015 EBJ

Sager til orientering (Se bemærkninger i bilag til dagsordenen)
Hjemmesiden. OT
Medlemsfortegnelse og økonomi. Bjarne Nielsen  
Skolerne i Tårs og Slemminge. AH og EBJ
Lokalplanforslag nr. 158 for Sakskøbing Bymidte. EBJ
Ansøgning af midler til film. KN
Bekæmpelse af højvande. EBJ
Lukning af borgerservice. CK
Forbedring af internetforbindelsen CK
Dårlig vedligeholdte ejendomme KN

Sager til behandling

Sag: Trafiksikring af Orebyvej
Henvendelse.
Fællesrådets visioner
Lovgivning/henvisning:
Kommunens trafiksikkerhedsplan
Sagsfremstilling
Se bilag til dagsordenen

Indstilling.
Det indstilles at der tages kontakt til kommunen og politiet for møde om ny tiltag.  
Beslutning

Sag: Vindmølleplanlægning
Henvendelse.
Guldborgsund Kommunens kommuneplantillæg om vindmøller fra marts 2015
Lovgivning.
Kommuneplan 2013 og Fællesrådets visioner
Sagsfremstilling
Se bilag til dagsordenen. Fristen for bemærkninger/indsigelser mod tillægget er fastsat til den 11. maj 2015
Indstilling
Afventer nyt borgemøde torsdag den 30. april i Våbensted
Beslutning

Sag: Medlemshvervning
Henvendelse.
Beslutning på generalforsamlingen
Sagsfremstilling
Der er i 2014/2015 forsøgt at få flere medlemmer uden den stor medlemstilgang
Beslutning  

Sag: Økonomi
Henvendelse
Beslutning på generalforsamlingen
Sagsfremstilling
I følge Fællesrådets vedtægter § 8 er der mulighed at modtage tilskud og fondsmidler til særlige formål og aktiviteter. Ole Tingsted har i mail af 31. marts foreslået at Fællesrådet søger midler fra Sakskøbing Rotary Club.
Beslutning

Sag: Byforskønnelse/skiltning og bygningsvedligeholdelse
Henvendelse
Bjarne Nielsen foreslår en drøftelse af disse emner.
Sagsfremstilling
Se punktet ”Dårlig vedligeholdte ejendomme” i bilaget til dagsordenen.
Beslutning

Sag: Velkomst-hilsen til nye tilflyttere
Henvendelse.
Drøftet på generalforsamlingen og ønske fra Bjarne
Sagsfremstilling
Guldborgsund Kommune har her i marts haft møde og rundtur med tilflyttere
Beslutning

Sag : Evt.

Sag: Næste møde

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her