Foreningen

FFSO logo

Tid og sted: Mandag den 26. januar 2015 kl. 9,30 – 11.00 hos Conny, Toldboderne
Deltagere:Conny Krogh, Andre Hansen, Keld Nielsen, Ole Thingsted og Erik Bohn-Jespersen.
Afbud fra Flemming Hansen

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. september 2014 EBJ
Ok

Sager til orientering (Se bemærkninger i bilag til dagsordenen)
Hjemmesiden. OT
Medlemsfortegnelse og økonomi. FH
Skolerne i Tårs og Slemminge. AH og EBJ
Lokalplanforslag nr. 158 for Sakskøbing Bymidte. EBJ
Ansøgning af midler til film. KN
Vindmølleplanlægningen Poul Nielsen og EBJ
Bekæmpelse af højvande. EBJ
Lukning af borgerservice. CK
Samarbejde med kommunen EBJ og AH

 

Sager til behandling

Sag: Trafiksikring af Orebyvej
Henvendelse.
Fællesrådets visioner
Lovgivning/henvisning:
Kommunens trafiksikkerhedsplan
Sagsfremstilling
Se bilag til dagsordenen
KN har fået henvendelse fra beboere fra Rosenvang om hastighedsnedsættelse til 40 km i timen
Indstilling.
Det indstilles at der tages kontakt til kommunen og politiet for møde om ny tiltag.
Beslutning,
Indstillingen blev godkendt for drøftelse af etablering chikaner m.v..

 

Sag: Indsats mod dårligt vedligeholdte ejendomme.
Henvendelse.
Keld Nielsen foreslår i mail af 10. november 2014, at Fællesrådet tager sagen op med henvisning til det man har gjort i Stubbekøbing.
Lovgivning/henvisning.
Fællesrådets visioner og forslag til lokalplan 158 for Sakskøbing Bymidte.
Sagsfremstilling
Se bilag til dagsordenen
Indstilling.
Det indstilles at Ole arbejder videre med sagen.
Beslutning.
Indstillingen blev godkendt. Sax-team arbejder med sagen ved Ole. Sag om brandskadet hus på Guldborgvej sendes til kommunen.

 

Sag: Samarbejde med Handelstanden
Henvendelse/henvisning.
Beslutningen på bestyrelsesmødet den 22. september.
Sagsfremstilling
På bestyrelsesmødet den 22. september 2014 blev det vedtaget at afholde et møde med Handelstandens bestyrelse begrundet med, at vi ønsker tilslutning fra de øvrige foreninger i Byen.
EBJ og OT har udarbejdet forslag til indbydelsen med mødedato den 27. november, som blev sendt til bestyrelsen for godkendelse.
AH søger om lokale på Saxenhus til mødet.
Den endelige indbydelse blev den 14. oktober af OT sendt per mail til de to bestyrelser med suppleanter. Den 17. oktober har EBJ bedt FH om at tale med Handelstandens bestyrelse på deres generalforsamling den 22. oktober.
AH har bestilt lokale på Saxenhus.
På bestyrelsesmødet den 17. november 2014 blev det vedtaget at aflyse mødet, da kun 2 fra Handelstanden havde meldt sig. Nyt møde aftales med Jan Petersen enten 2. december eller i januar/februar 2015.
Den 19, december sendte EBJ besked om beslutningen til Jan per mail, som svarede at man ville vente til januar.
Handelstanden foreslog møde tirsdag den 6. januar 2015 kl. 17.30 på 1. sal i Centerbygningen.
Handelstanden ser positivt på Fællesrådets arbejde, men ønskede ikke at være medlem af Fællesrådet, idet man så en risiko for at begrænse egne forhandlingsmuligheder.
Indstilling
Det indstilles at det meddeles Handelstanden at man fortsat gerne ønsker samarbejde.
Beslutning
Det meddeles Handelstanden at man fortsat gerne ønsker samarbejde

 

Sag: Tilrettelæggelse af generalforsamlingen marts 2015.
Henvendelse.
EBJ ønsker drøftet tilrettelæggelsen af generalforsamlingen
Lovgivning.
Fællesrådets vedtægter
Sagsfremstilling.

Det blev på sidste møde den 17. november 2014 besluttet, at afholde generalforsamlingen torsdag den 12. marts 2015 på Saxenhus. Lokale er bestilt af AH
Beslutning.
Datoen bibeholdes. Medlemmer indkaldes ved mail/brev og pressen orienteres.


Sag : Evt.
Sammen med de andre Fællesråd på Lolland-Falster sendes en anmodning til ministeren om de ringe netforbindelser i landdistrikterne.

 

Sag: Næste møde. Aftales og aftales efter generalforsamlingen

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her