Foreningen

FFSO logo

Referat

Tid og sted: Mandag den 21. oktober kl. 19.00 - 20.30 på Saxenhus.

Deltagere: 12 lokale borgere og journalist fra Fritids Nyt og fotograf fra Folketidende.

En dagsorden blev uddelt til alle.


1.  Valg af dirigent og stemmetællere

Som punkt 1. blev Lars Kappe valgt til dirigent, og to stemmetællere blev udpeget.


2. Orientering om baggrunden for oprettelsen og forslag til opgaver v/Erik Bohn-Jespersen

Erik Bohn-Jespersen orienterede om baggrunden for ønsket om oprettelse af et nyt fællesråd med henvisning til pressemeddelelsen. EBJ kom også ind på Guldborgsund Kommunes forslag til kommuneplan 2013 og det kommende tillæg for vindmøller.


3. Gennemgang af forslag til vedtægter v/Erik Bohn-Jespersen

EBJ gennemgik et forslag til vedtægter med udgangspunkt i vedtægterne for Nysteds Fællesråds vedtægter.


4. Godkendelse af vedtægter

Ved den efterfølgende drøftelse af vedtægterne blev der foretaget enkelte rettelser i de fremlagte vedtægter bl.a., at formanden skulle vælges på generalforsamlingen og at der kan stemmes med fuldmagt. Rettelserne blev noteret og den rettede vedtægt vil blive sendt ud til deltagerne.


5. Forslag til budget og kontingent for det kommende år v/Flemming Hansen

Flemming Hansen kom med forslag til kontingent og efter en drøftelse blev det vedtaget at sætte kontingentet til 100 kr. for familier og 200 for erhverv og foreninger.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Det foreslås at Andre Hansen, Flemming Hansens og Erik Bohn-Jespersen vælges. 

De tre foreslåede bestyrelsesmedlemmer blev valgt og EBJ blev udpeget til formand.


7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen og revisor og suppleant til denne. Suppleanter til bestyrelsen, revisor og suppleant for denne foretages for en et årig periode

Til suppleanter blev Henning Tønning og Kjeld Wagner valgt.

Som revisor blev Poul-Erik Jensen valgt og Kjeld Nielsen blev revisorsuppleant.

8. Indkomne forslag

Ingen.


9. Eventuelt herunder orientering af formanden for Nysteds Fællesråd Mogens Lundh, om arbejdet i Nysteds Fællesråd

Mogens Lundh orienterede om det meget omfattede arbejde der forgik i Nysted Fællesråds regi.    

Doris Hartmeyer orienterede om et planlagt møde den 5. november 2013 på Sukkertoppen om ”Udkant eller udvikling” ved Torben Stjernholm og opfordrede alle til at møde op.

Sakskøbing, den 22. oktober 2013.

Erik Bohn-Jespersen   

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her