Foreningen

FFSO logo

Tid og sted: Tirsdag den 18. marts 10.00 -11.30.  Orebyvej 86

Deltagere: Conny Krogh, Keld Nielsen, Andre Hansen, Flemming Hansen og Erik Bohn-Jespersen

Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 6. marts 2014 EBJ

Godkendt

Medlemsfortegnelsen per 18. marts 2014 og hvervning. FH

FH udleverede liste med navne på medlemmer og der var enighed om at fortsætte hvervningen ved breve og personlig kontakt.

Ansøgning om brug af Saxenhus. AH

AM arbejder videre med at få ansøgningen udfyldt og sendt til kommunen. 

Drøftelse og godkendelse af ”Visioner” for Sakskøbing området som er rettet til efter de fremkomne bemærkninger på generalforsamlingen. EBJ

EBJ retter ”Visionerne” til.

      

Drøftelse af ansøgningen til kommunen om at blive høringsberettiget. EBJ 

EBJ orienterede oms sags forløbet og det blev vedtaget ikke at følge sagen op. EBJ oplyste at fællesrådet var blevet inviteret til møde med § 17 udvalget den 5. december 2014.

Orientering om Fællesrådets anmodning om aktindsigt i konkrete sager. EBJ

EBJ orienterede om den tidligere anmodning. 

Forslag til skrivelse til kommunen om at indstille planlægningen for kæmpevindmøller. EBJ

Skrivelsen blev godkendt og sendes til byrådets medlemmer og til pressen i reduceret form. 

Drøftelse af kontakten til Facaderådet, Handelstanden, HI og Turistforeningen om fremtidig samarbejde. FH/EBJ

EBJ orienterede om de hidtidige henvendelser som havde været negative for HIs vedkommende. 

Ingen skriftlig reaktion fra de 2 øvrige. Der fremsendes anmodning til de 3 foreninger om et møde.  

Drøftelse af kontakten til Landdistrikternes Fællesråd. KN

KN holder kontakt.

   

Drøftelse af Guldborgsund Kommunes udspil om at nedlægge Skolerne i Slemminge og Tårs. AH

Der var enighed om at tilskrive kommunen om det uheldige i lukningen. CK og EBJ redigerer brev.

Guldborgsund Kommune har givet zonetilladelse til opførelse af en bygning på 80 m2 på Orebyvej 79 og til genopførelse af klubhus på Stadionvej 4. Drøftelse af om der skal gøres indsigelse. EBJ  

Der gøres ikke indsigelse.

Evt. FH ønskede sagen med oversvømmelser langs åen og havnen drøftet. Der var enighed om at Fællesrådet tager sagen op over for kommunen.

Næste møde:25. april 2014 kl. 9.00 hos Conny Krogh, Toldboderne 11.1 th. EBJ 18/3-14

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her