Foreningen

FFSO logo

Årsskiftet 2021 - 2022

Kære alle

Her ved årsskiftet vil vi i Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn benytte lejligheden til at ønske jer alle sammen et Godt Nytår!

2021 blev et helt anderledes år end vi havde håbet på i Fællesrådet. Corona epidemi en satte samfundet på prøve, og stort set alle foreningsaktiviteter blev sat på stand by, og Fællesrådets aktiviteter måtte lide samme skæbne. Vi kunne ikke afholde generalforsamling pga. forsamlingsforbuddet, men vi håber på at det lykkes i 2022.

Vi har på trods af Corona deltaget i flere aktiviteter. Sakskøbing sluseprojekt er godt i gang, vi afventer nu resultatet af klagesagsbehandlingen på baggrund af de klager, der blev afgivet efter høringsperioden, og vi forventer at få svar fra klagenævnet i løbet af foråret. Hvis klagerne bliver afvist, vil projektet kunne sendes i udbud måske medio 2022. For et års tid siden bevilgede byrådet 5 mio. kr. i tilskud, og vi netop fået tilsagn om 4,5 mio. kr. yderligere fra en ny statslig pulje. Så økonomien ser fin ud med 10 mio. kr. i tilskud, hvilket dækker godt 50 % af den formodede byggepris.

Fællesrådet har også været involveret i udviklingen og driften af Byportalen i Sakskøbing, www.saxby.dk, der så dagens lys i 2021, og der er store forventninger til den nye portal. Portalens kalender viser hvilke aktiviteter der foregår i Sakskøbing, og de der har en side på portalen skulle gerne kunne registrere en øget trafik på deres websider og Facebooksider. Husk at det er gratis at være med på portalen.

Fællesrådet er også repræsenteret i arbejdsgruppen, som Byrådet har nedsat, der skal arbejde med udviklingen af Sakskøbing Byrum - forskønnelse af Sakskøbing. Der er afsat 20 mio. kr. til projektet, der blandt andet skal arbejde med små lette succeser og større projekter som f. eks Byens hus og kondemnering af faldefærdige huse i bymidten. Adskillige borgere i Sakskøbing har indsendt forslag ind til kommunen f.eks. nye stisystemer langs havnen, opførelse af svømmebad ved Maltrupvænge og mange andre forslag.

Fællesrådet har deltaget i tidligere kommuneingeniør Bohn-Jespersen’s projekt omkring udstillingen om af Robin planen, opkaldt efter by arkitekten med samme navn, planen der så dagens lys i 60´erne, og som efterfølgende har sat retning på byudviklingen i Sakskøbing i de seneste 50 år.

På gensyn i 2022 😊


Med venlig hilsen
Henning Tønning, Formand

 

 

 

 

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her