Foreningen

FFSO logo

Referat af bestyrelsesmødet i FFSO den 19 september 2019

Deltagere: Conny Krogh, Kjeld Wagner, Bjarne Ralf Nielsen, Ole Tingsted og Bjarne Grundt.
Afbud: Carsten Madsen.

Referat af forrige  bestyrelsesmøde godkendt.


For mange kokke fordærver maden. Fælles formandsmøde indkald til 7 nov. 2019. Evt. få foreningerne ud i de tomme butikker. Byen skal ha` en ansigtsløftning. Hvad kan vi evt. bruge Saxenhus til ? Hvor mange foreninger bruger Saxenhus, og hvor stor er belægningen?

Vi nedsætter et lille udvalg, der hedder LIV I BYEN, deltager: Henning, Ole og Bjarne N. Bjarne indkalder til første møde.

Guldborgsund Centret blev ikke så stort som frygtet. Men vi gjorde hvad vi kunne.

Samarbejde med de andre Fællesråd. Vi indkalder til et nyt møde efter formandsmødet 7nov.
Mødet indkaldes til den 25 nov. kl. 18.00 på Saxenhus. Følgende emner tages op:
Grønne områder, tomme lokaler, udbedring af vejnettet, nedrivning af kondemnerede bygninger. Henning skriver invitationen.

Status på slusen: Der bliver indkaldt til et offentlig møde vedr.  Så vi må vente og se. Vi har ikke fået tilbage melding vedr. løsning med diger.
Vi har i aften haft bestyrelsesmøde, og vil gerne vide hvordan situationen er p.t.
Henning kontakter kommunen.

Beplantningen på torvet, blev ikke som John Brædder lovede da vi havde møde på Hotellet. Ole sender en mail til Martin Lohse og rykker for et svar både vedr. torvet samt huller ved havnen.

Eventuelt: Vi holder bestyrelsesmøde 13-11-19 kl. 19.00. Vi kontakter Jan Herluf vedr. et fælles oplæg til, at binde by og havn bedre sammen, som borgmesteren opfordrede os til, da vi havde mødet på Hotellet.

Sakskøbing 19 sep. 2019
Bjarne Grundt
 

 

 

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her