Start

FFSO logo

Guldborgsund Kommune
Udvalget for teknik og miljø
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

 

Vedr. trafiksikring af Orebyvej i Sakskøbing.

I mere end 10 år har Grundejerforeningen for Orebyvej m.f., lokale beboere og siden efteråret 2013
også Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn forsøgt for at få indfaldsvejen Orebyvej trafiksikret.
Orebyvej er den eneste indfaldsvej i Sakskøbing byområde, der ikke har nogen form for trafik-sikring, samtidig med at den fremstår med lap på lap og lunker med store vandsamlinger til følge.
Derfor var det for lang de fleste beboere på vejen og for Fællesrådet glædeligt at kommunen lige inden jul i december 2014 satte skilte op, som nedsatte den tilladelige hastighed til 40 km/t.
Vi har imidlertid erfaret gennem kommunes forvaltning, at der er indkommen skriftlige klager mod hastighedsnedsættelsen.
Fællesrådet skal derfor kraftig opfordre udvalget til at bibeholde hastigheden til 40 km/t begrundet med nedenstående:

 

Nedsættelse af hastigheden på Orebyvej er en ubetinget succes!

  • Gennemsnitshastigheden er reduceret betydelig, også for de tunge erhvervskøretøjer
  • Der er langt mindre støj, færre bump og rystelser i beboernes huse
  • Trafiksikkerheden for cyklende, legende børn og gående er stærkt forbedret
  • Miljøet (støj og rystelser) er på Orebyvejs indre del er stærk forbedret
  • Det tager under ca. 25 sekunder længere at køre strækningen fra bygrænsen til Nykøbingvej med 40 km/t end med 50 km/t
  • Velfærden for beboerne er stærk forbedret
  • Orebyvejs attraktions værdi for tilflyttere er steget betydeligt

 

Det er Fællesrådets klare opfattelse at det kun er meget få beboere der oplever hastighedsned-sættelsen negativt og vi håber at udvalget ikke vil lade de få klagere påvirke beslutningen om hastighedsnedsættelsen til 40 km/t, som langt de fleste beboere er glade for.
Vi håber fortsat på at udvalget vil medvirke til at sikkerheden udbygges yderligere med chikaner og et nyt slidlag på kørebanen, så der kan ske en ny opstribning af fortovet med en deling i en cykelsti og fortov. Opstribningen mod kørebanen bør ske med en 30 cm stribe så den uheldige parkering af biler midte på fortovet forhindres.


Med venlig hilsen
Erik Bohn-Jespersen
Formand for Fællesrådet for Sakskøing og Omegn    

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her