Start

FFSO logo

From: erikbohnj@hotmail.com
To: flj@guldborgsund.dk; pbri@guldborgsund.dk; defr@guldborgsund.dk; nihe@guldborgsund.dk; lima@guldborgsund.dk; oja@guldborgsund.dk
Subject: UTMs sag 183 om trafiksikring af Orebyvej
Date: Mon, 15 Sep 2014 08:42:01 +0200

 

Til Udvalgets for Teknik og Miljøs medlemmer samt direktør Ole Jakobsen!
 
I Fællesrådets henvendelse til udvalget bad vi jer tage stilling til 3 ting nemlig en trafikdæmpende foranstaltning i form af chikaner, en opstribning af linierne mellem kørebane og fortov som forhindrede den uheldige parkering på fortorvet og vedtagelse af et forbud om at parkere på fortorvet.
Vi havde fået den opfattelse at kommunen ville hjælpe med de 2 sidst nævnte foranstaltninger da en ny opstribning alligevel skal foretages på grund af den eksisterende mangler over lange stræk. Den sidste foranstaltning kræver ikke udgifter men skal håndhæves med politiets hjælp.
Orebyvej er en trafikeret indfaldsvej til byområdet hvor målinger viser at både personbiler og lastvogne køre alt for stærkt. De regler som direktøren i sin indstilling henviser til er næppe tænkt brugt på en indfaldsvej men på lukkede villaområder.
Udvalget har ved trafiksikringen i Sdr Kirkeby m.v., som kan sammenlignes med Orebyvej, betalt hele sikringen.
Grundejerne og nu også Fællesrådet har i mere end 15 år kæmpet for at der skulle ske en trafiksikring så vi håber derfor bare en lille smule kommunal forståelse uden de store udgifter i form af hjælp til opstribningen og forbudet. På forhånd tak. 
 
Erik Bohn-Jespersen
Fællesrådet for Sakskøbing og omegn.   

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her