Start

FFSO logo

Til beboerne på Orebyvej, Fjordvej, Gartnerhaven, Søparken og Uglegårdsparken

 

Vil du være med til at gøre noget ved sikkerheden på Orebyvej ?

 

Så flere bilister holder hastighedsbegrænsningen
Så alle ved hvad der er fortov og cykelsti og hvor der må parkeres

 

Der er i de sidste 15 år gjort en række forsøg på at få gjort Orebyvej mere sikker at færdes på for legende børn, gående, cyklister og bilister, på strækningen fra Nykøbingvej til bygrænsen.

 

Sakskøbing kommune havde i 2003 en plan for Orebyvej med heller og kantsten samt en opdeling af fortovet i cykel og gangsti. Men det daværende Sakskøbing Byråd udførte ikke planen.

Renovering og trafiksikring af Orebyvej blev også medtaget i Guldborgsund Kommunes plan til udførelse i 2012, men der skete heller ikke noget.

I efteråret 2012, efter at de sidste større gravearbejder var udført på Orebyvej, forsøgte en gruppe beboere igen at få genoptaget sagen om trafiksikring og renovering. Man forsøgte administrativt og politisk at få en billig løsning godkendt med betonrør som chikaner, men igen uden resultat.

Fællesrådet for Sakskøbing og omegn har taget sagen op. I Fællesrådets Visioner er der medtaget en række ønsker til forbedring af trafiksikkerheden i byområdet, herunder også Orebyvej, hvor vejens miserable tilstand og den tiltagende tunge trafik gør, at det er nødvendigt at få foretaget trafiksikring nu.

Fællesrådet har sendt disse ønsker til kommunen og har også haft møder med forvaltningen om emnet. Det har resulteret i, at Orebyvejs trafiksikring kommer på Trafiksikkerhedsrådets møde den 14. august og i Udvalget for Teknik og Miljø, den 17. september 2014.

Fællesrådet mener at opgaven burde blive betalt af kommunen, men for at få det til at lykkes denne gang, er det nok nødvendigt at vi selv betaler en del af udgifterne.
Det kan vi gøre ved at beboerne betaler for chikaner i form af betonrør, og at kommunen sørger for opstribning af fortov, cykelsti og p-båse (Se skitse herunder). Placering og antal af chikaner og p-båse afgøres af Politi og kommune.

Derfor har Fællesrådet brug for et svar fra ALLE beboere, så vi ved hvor mange der vil give et bidrag, på max. 100 kr, til betaling af betonrør som chikaner, før møderne i Guldborgsund Kommune begynder. Antallet af beboere der bidrager, sender også et signal til kommunen om hvor stor opbakning der er bag projektet.

 

Vi beder dig om

- inden den 1. august at udfylde svarskemaet på web-siden, www.ffso.dk/index.php/tilmeld/oreb-s
(eller du kan gå ind på www.ffso.dk, vælge menuen ’TILMELDIMG’ og herefter ’Orebyvej, Trafiksikring’)

På adressen www.ffso.dk/index.php/til-guldborgsund, under menuen ’TIL GULDBORGSUND’ kan du se denne skrivelse med bilag.

Hvis du ikke har adgang til internettet kan du udfylde svarskemaet hos André Hansen, Orebyvej 86

Med venlig hilsen
Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn
www.ffso.dk

 

Bilag til Trafiksikret Orebyvej

 

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her