Start

FFSO logo

Sakskøbing, den 19. marts 2014.

Guldborgsund Byråd
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.


Kære Byrådsmedlemmer!

Fællesrådet for Sakskøbing og omegn skal venligst opfordre jer til at udsætte den igangværende planlægning for placering af kæmpevindmøller i kommunen med nedenstående begrundelser:

Beslutningen på Fællesrådets generalforsamling
På Fællesrådets generalforsamling den 6. marts 2014 drøftede man bestyrelses forslag til ”Visioner” for en lang række emner herunder opsætning af kæmpevindmøller med en højde på op til 150 m i Sakskøbing området.
Generalforsamlingen var enige med det tidligere Sakskøbing Byråd i, at der ikke bør opstilles flere vindmøller i Sakskøbing-området, da landskabet vil lide under det og naboerne vil få væsentlige gener af møllerne. Møller med den højde bør placeres i parker på havet.
Det blev endvidere pålagt bestyrelse at tilskrive Guldborgsund Byråd om at kommunen bør indstille planlægning for kæmpevindmøller på landjorden med henvisning til den igangværende undersøgelse af vindmøllernes skadelige virkninger på naboerne med hensyn til sundhed.


Høringsmateriale for en Miljøvurdering
Fællesrådet er bekendt med at kommunen har udsendt høringsmateriale for en Miljøvurdering den 7. marts, hvor man forsat fastholder 11 områder for placering af kæmpevindmøller i Kommunen.
Af de 11 områder er der 5 områder på arealet for den nedlagte Sakskøbing kommune, som er sammenfaldende med det område som Fællesrådet dækker.
De 5 områder er Maltrupvænge, Agerup, Krenkerup, Kalø og Grænge (Idalund). De 2 områder Maltrupvænge og Agerup ligger inden for 1,5 km fra Sakskøbing byområde.
De 5 områder åbner mulighed for opsætning af i alt 20 nye kæmpemøller og sammen
med de ca. 20 møller, der står i Sakskøbing området i dag vil vi få en mølle for hver ca. 250 ha, hvilket må være det tætteste i Danmark.

Helbredsundersøgelse: Undersøgelse om vindmøllers påvirkning af menneskers helbred.
Både de tidligere Sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag og fungerende Miljøminister Pia Olsen Dyhr har i åbent samråd, i juni 2013, erkendt, at man ikke har nogen reel viden om påvirkninger af menneskers helbred i forbindelse med naboskab til store vindmøller. Ved begge samråd informerede ministrene om, at der ville blive iværksat en undersøgelse af, om naboskab til store vindmøller påvirker menneskers helbred.
Undersøgelsen skal ske under ledelse af Kræftens Bekæmpelse. http://www.tvsyd.dk/artikel/205008: Er-vindmoeller-sundhedsskadelige? 

En logisk konsekvens heraf må være, at Guldborgsund Kommune, lige som flere andre kommuner bl.a. Kolding og Hjørring m.fl., udskyder såvel planlægning som opstillingen af vindmøller, indtil man kender resultatet af undersøgelsen. Man bør ikke planlægge for noget, hvis det skulle vise sig, at det indebærer sundhedsskadelige konsekvenser for borgerne.

Flere steder, hvor de store møller er blevet rejst, oplever naboer til kæmpevindmøller meget ubehagelige gener (søvnbesvær, kvalme m.m.) – specielt i forbindelse med støj. Støj over et vist niveau er sundhedsskadelig, også når støjen kommer fra vindmøller. Såvel DASAM (Dansk Selskab for Miljømedicin) og WHO anbefaler en maksimal støjgrænse på 35 dB i aften- og nattetimerne. Vindmøllerne må i Danmark støje op til 44 dB ved nattetide. Danmarks internationalt anerkendte lydforsker ved Aalborg Universitet, Henrik Møller, har beregnet, at man skal 3482 meter væk fra kæmpevindmøller, for at støjen kommer ned på 35 dB. Vindmølle- og industrinaboer er ikke omfattet af de samme regler for støj. Den forskelsbehandling, der er i dag, er uacceptabel og kan kun forklares med, at vindmølleindustrien i Danmark har opnået en helt urimelig særstatus på bekostning af naboernes ve og vel. Havvindmøller skal ikke rejses på land, men på havet, hvor de rettelig bør placeres.

Vi henstiller, at byrådet i Guldborgsund Kommune vil være deres ansvar over for borgernes helbred bevist, og udskyder planlægningen og opstillingen af vindmøller på land, indtil man har fået klar information om vindmøllernes påvirkning af menneskers helbred.


Med venlig hilsen

Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn
Formand Erik Bohn-Jespersen
Fjordvej 22
4990 Sakskøbing

 

----

 

Højden på Quades sile er fundet i en skrivelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. En mølle på 150 meter er 4,2 gange så høj.

Qvades silo 

 

 

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her