Start

FFSO logo

Lolland-Falster 17. februar 2015

Til Udvalget for Landdistrikter og Øer

Der er akut behov for en ordning, som pålægger teleudbyderne en form og metode for forsyningspligt, der dækker alle dele af landet, ligesom man i årevis har praktiseret det m.h.t. tlf., post og el-net mv.

Der vedlægges til dokumentation et brev fra TDC til en kunde i landdistriktet i Guldborgsund Kommune. Her oplyser teleudbyderen TDC, at da TDC ikke har forsyningspligt, agter de IKKE at forbedre netforholdene, idet dette ikke anses for økonomisk ansvarligt for TDC. (Bilag A)

Eftersom statslige og kommunale myndigheder i stigende grad kræver, at kontakt og service mellem myndighed og borgere skal ske over nettet, er det selvmodsigende og useriøst, at myndighederne ikke samtidig sørger for ordentlige netforbindelser.

De hidtidige politisk initiativer til at bedre netforholdene har ikke haft nogen nævne-værdig effekt på netadgangen i landdistrikterne, og situationen er i skarp kontrast til et politiske løfte fra1999 om, at alle borgere og virksomheder i landet skal have gode moderne netforbindelser.

De aktuelle politiske udmeldinger om, at der i år 2020 vil være gode netforbindelser er meget lidt tilfredsstillende med den betydning, som sådanne netforbindelser har for snart sagt alle områder af samfundslivet, ikke mindst bolig- og erhvervsmæssigt.

Vi skal hermed anmode om foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer så hurtigt som muligt for at forelægge sagen og vore overvejelser.

 

På vegne af : Mogens Lundh, formand for Nysted og Omegns Fællesråd

Erik Bohn-Jespersen, formand for Sakskøbing og Omegns Fællesråd

Jørgen Sulkjær, formand for Liv i Stubbekøbing

 

Karl Krarup kk4kk4@gmail.com

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her