Start

FFSO logo

Noter til mødet

Indledning
De tre borgerforeninger i Guldborgsund Kommune:
Sakskøbing og Omegns Fællesråd ved Conny Krogh
Liv i Stubbekøbing ved Jørgen Sulkjær
Nysted og Omegns Fællesråd ved Mogens Lundh og Karl Krarup
takker for, at Erhvervs- Vækst og Eksportudvalget tager imod os i dag

1
I Ulande er det en kendt sag, at elektriciteten svigter med jævne mellemrum eller helt udebliver. Der er sammenlignelige forhold i Danmark i 2015 i landdistrikterne, hvad angår netadgang og mobilforbindelser. Jvf  blot omtalen i adskillige medier i løbet af marts.
Det undrer os, danske borgere, som har valgt at bo på landet i Danmark - At vi skal leve i et digitalt uland og udsættes for denne samfundsskadelige forskelsbehandling.
Forskelsbehandlingen bliver endnu mere iøjnefaldende, når staten fordrer, at borgerne skal indgå i et digitalt samspil med det offentlige, uden at staten har sørget for, at alle borgere har adgang til brugbare netforbindelser.

2
Årsagen til net-elendigheden i landdistrikterne er de kontrakter, staten har indgået med televirksomhederne. Staten har solgt licenser til Televirksomheder uden at kræve forsyningspligt eller som det nu hedder, uden at stille dækningskrav.
Teleforliget fra 1999 stillede ikke sådanne krav. Udrulningen af den moderne kommunikation skulle ske markedsbaseret. Vi har følgeligt fået den hertil hørende markedsbaserede skævhed i netadgangen: Ringe befolkningstæthed, ringe eller ingen netadgang.

3
Det er derfor helt uacceptabelt, at man i den nye Vækstaftale for digitalisering af Danmark agter at videreføre den skæve eller manglende netadgang de næste 5 år.
Man omtaler, at staten kan stille dækningskrav til teleudbyderne, og at et sådant krav kan være vigtigt, for at borgere i de tyndere befolkede dele af landet får en ordentlig netadgang. Men der er ingen indikation af, at man agter at stille dækningskrav til teleudbyderne. Til overflod omtaler man 2020, som et tidspunkt, hvor alt vil blive bedre. Det er ikke godt nok.
Vækstaftalen om digitalisering fremstilles i pressemeddelelsen som en aftale, der vil sætte turbo på digitaliseringen af Danmark. Det er der desværre ikke udsigt til, hvis ikke man beslutter at stille dækningskrav til teleudbyderne i den nye turboaftale.  
Man foreslår frivillige aftaler og lokal indsats.
Det ville man næppe nøjes med, hvis der var tale om el- eller vandforsyning. Og ordentlige netforbindelser er i dag lige så vitale for borgerne og for samfundslivet.

4
Vores anmodning er derfor, at man gør brug af den nye aftales muligheder og stiller dækningskrav, således at borgerne i hele landet tilbydes en god netadgang.
Man kunne også for at fremme processen lade meddele, at man agter at indføre dækningskrav, således at teleudbydere, som fortsat ønsker at være med som formidlere af netadgang, kan forberede sig på dette eller komme et sådan krav i forkøbet.
Vi anmoder også om, at der hurtigt gives adgang til, at erhvervsliv og almindelige borgere kan montere godkendte signalforstærkere, så de for egne midler kan tilveje-bringe acceptable netforbindelser, hvor disse ikke leveres af teleudbyderne.
Endelig foreslår vi, at man inddrager borgere fra landdistrikterne i det videre arbejde med udfomningen af rammevilkårene for tilgængeliggørelse af netforbindelser i landdistrikterne.
I dag får man som boende i et tyndt befolket landdistrikt den besked fra TDC, at det ikke kan betale sig for dem at give en ordentlig netforbindelse, da de ikke har forsyningspligt

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her