Start

FFSO logo

Til Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget
Den nye vækstplan for digitalisering tager ringe hensyn til landdistrikterne.

Undertegnede repræsentanter for borgerforeninger på Lolland-Falster skal hermed anmode om foretræde for udvalget. Anledningen er, at de seneste meldinger omkring den statslige varetagelse af rammevilkårene for levering af ordentlig netadgang til alle i hele Danmark, desværre ikke opfylder vore lokal-områders aktuelle behov.

Erhvervs-og Vækstministeren har 26-02-2015 udsendt en pressemeddelelse, der oplyser, at: ”Regeringen har i dag indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for digitalisering i Danmark. Med aftalen er der skabt politisk enighed om at sætte turbo på digitaliseringen i Danmark.”

Vi er meget enige om behovet for at skabe ordentlige netforbindelser for alle danske borgere, og at der, som anført, er brug for at sætte turbo på. Desværre yder den netop præsenterede plan, set fra vores aktuelle lokale forhold, ikke et sådant bidrag.

Eftersom statslige og kommunale myndigheder i stigende grad kræver, at kontakt og service mellem myndigheder og borgere skal ske via nettet, er det selvmodsigende og uacceptabelt, at myndighederne ikke i samme tempo etablerer ordentlige net-forbindelser, der dækker alle områder af landet.

Udviklings- og sikkerhedsmæssigt er den manglende netdækning også et stort problem. De fleste former for erhvervsvirksomhed og deltagelse i samfundslivet kræver, at der er adgang til ordentlige netforbindelser. Der er også praktiske eksempler på, at manglende netdækning kan medføre livstruende situationer.
Endvidere forhindrer ringe netdækning alle former for telemedicin.

Det er vores opfattelse, at den ringe netdækning af landdistrikterne er en direkte følge af Teleforliget fra 1999, som ikke pålægger teleudbyderne forsyningspligt.
Desværre synes den nye vækstplan at videreføre samme problemer og mangler helt frem til år 2020. Dette uagtet det anføres, at: "Dækningskrav er et vigtigt instrument til at fremme infrastruktur i områder, hvor der fx. er et spinkelt kundeunderlag, og at staten kan stille dækningskrav i de frekvenstilladelser der udstedes til teleselskaberne".

I væktsplanen anføres endvidere, at der siden 2009, hvert andet år, er sket mere end en fordobling af den mobile datatrafik. Dette sammenholdt med det offentliges stadig stigende krav, og ikke mindst erhvervslivets og civilsamfundets hastige digitalisering, tilsiger, at man ikke kan vente 5 år med at sikre en ordentlig netdækning til hele landet.

Forslaget om at teleselskaberne i visse områder indgår aftaler om at bruge hinandens net til at dække såkaldte huller, er smuk og optimistisk, men næppe - som det også anføres - realistisk, der hvor kundegrundlaget er tyndt, hvilket er tilfældet for flere områder i vores landsdel.

Den omtalte "turbo på digitalisering i Danmark" burde derfor i væsentlig højere grad lægge vægt på, at staten udnytter sin mulighed for at stille dækningskrav i de frekvenstilladelser, der aktuelt og fremover udstedes til teleselskaberne. Specielt hvor der er tale om et spinkelt kundegrundlag.

Det er også bemærket, at såvel kommuner som foreninger og lokalområder med dårlig dækning opfordres til at spille en aktiv rolle i samarbejde med Erhvervs-styrelsen og relevante teleselskaber mv. I den forbindelse er der brug for en klar politik omkring privat installation og brug af signalforstærkere, der giver private adgang til selv at installere egnede signalforstærkere, hvor teleselskaberne ikke leverer en tilfredsstillende netadgang.

Ifølge artikel i Berlingske Erhverv, onsdag 04-03-15, fremgår det, at 27 af landets største organisationer repræsenterende bl.a.: Brancheforeninger, fagforeninger, erhvervsforeninger, IT-branchen og hele finansområdet har leveret et fælles ide-katalog, der får stor betydning for, hvordan det offentlige Danmark i de næste fire år skal digitaliseres.

Eftersom vækstaftalen ud over at igangsætte nye initiativer i samarbejde med kommuner og lokalområder også skal medføre bedre lokal dækning, foreslår vi, at repræsentanter fra relevante lokalområder inddrages i arbejdet fremover.

Med henvisning til ovennævnte problemer, behov og ideer, der har til formål hurtigst muligt at styrke netdækningen af vores respektive lokalsamfund, anmodes om foretræde for Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget snarest belejligt.


Nysted og Omegns Fællesråd, Mogens Lundh
Sakskøbing og Omegns Fællesråd, Conny Krogh
Liv i Stubbekøbing, Jørgen Sulkjær

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her