Start

FFSO logo

 

Du kan fortælle kommunen hvad du mener

Guldborgsund Kommunes vindmølleplan er for tiden i høringsfasen i form af et kommuneplantillæg nr. 8. Tidsfrist for indlevering af høringssvar er den 11. maj. (Evt. høringssvar skal sendes til natur-miljoe-plan@guldborgsund.dk eller Guldborgsund Kommune, Teknik og Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. se her.) 
Seks områder, nemlig Fiskebæk 1 + 2, Vålse, Skørringe, Vennerslund, Idalund og Maltrup, er i spil. Se tillægget, vindmølleplanen, her.
Den 24. marts fremlagde Guldborgsund Kommune sine vindmølleplaner på et møde i Guldborgsundhallen. Politikere, investorer og Vindmøllerejseholdet var repræsenteret på mødet, hvor der blev redegjort for planerne i forbindelse med etablering af de nye store, 150 meter, møller i kommunen. Reducering af CO2, kommunens klimamål på 105 MW vind blev nævnt, lige som det pointeredes, at man havde taget det største hensyn til borgerne mht. placering af møllerne. Også de 9,2 millioner, som kommunen kan søge om i ”grøn ordning”, blev fremhævet.
På mødet blev det også klart, at der er flere borgere i kommunen, der er meget bekymrede over udsigten til at få de store møller så tæt på som 600 meter, der i øvrigt er den kortest mulige afstand, møller med en højde på 150 meter lovmedholdeligt må placeres i forhold til beboelseshuse.
Fra flere steder i landet, hvor kæmpemøllerne allerede er rejst, meldes der om gener i forbindelse med møllenaboskabet i form af støj, blink og ødelagt landskab.

 


For at informere om disse gener, lovgivning og mulighed for indsigelser, holdt vi et informationsmøde om kæmpevindmøller på land i ”Landsbyen” i Våbensted, torsdag den 30. april kl. 18.30
Mødet er arrangeret, fordi der er behov for at informere om de gener, som kæmpe-vindmøller kan påføre borgere og landskab, når de kommer for tæt på.

 

Program

Kl. 18.30 Velkomst
v. Kirsten Nielsen

Kl. 18.35 – 18.50 Beretning fra en nabo til kæmpevindmøller
v. Gitte Nielsen

Kl. 18.50 – 20.15 Beskytter Vindmøllebekendtgørelsen borgerne tilstrækkeligt?
v. pensioneret overlæge Peter Prinds

Kl. 20.15 – 20.25 Pause

Kl. 20.25 – 21.15 ”Vindmølleturbulens” på Christiansborg”
v. tidligere miljøminister MF (V) Hans Christian Schmidt

Kl. 21.15 - 21.35 Guldborgsund Kommunes vindmølleplan
v. formand for Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn Erik Bohn-Jespersen

Kl. 21.35 – 21.45 Aftenen rundes af

 

Alle er velkomne
Entre: 60 kr. til dækning af lokaleleje, kaffe og kage m.v.
Arrangør: Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, Pedersdal Grundejerforening, Våbensted/Engestofte Beboerforening.

 

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her