Start

FFSO logo

Dagsorden og referat for møde med kommunen den 29. oktober 2012.

Tid og sted: Mandag den 29. oktober kl. 8.30 – 9.30 på Fjordvej 22

Deltagere: Søren Mailvang og Nils Rasmussen Guldborgsund Kommune. Andre Hansen og Erik Bohn-Jespersen Grundejerforeningen Orebyvej m. f.

 

Med henvisning til mail til SM fra EBJ af 20. oktober 2012 ønskes/blev følgende drøftet

 

Trafik tælling og måling

Trafiktællingen vil blive igangsat på mandag den 5. november og vil blive foretaget de samme to steder som i 2007. Der vil blive foretaget tælling en uge og resultatet vil foreligge ugen efter.

 

Projekt for trafiksikring

EBJ gennemgik projektet for trafikdæmpning af Orebyvej fra2003 i Sakskøbing Kommunes trafiksikkerhedsplan. Afstanden mellem hellerne blev drøftet og NR henviste til ”Vejreglerne” i hæftet Byernes trafiksanering hæfte nr. 7. Udformningen og hvor tæt hellerne skal stå er afhængig af hastigheden man ønsker trafikken dæmpet til.

SM oplyste som tidligere nævnt at det er grundejerforeningen der skal stå for projekteringen evt. ved bugt af et privat vejfirma. Kommunen vil sende det endelige projekt til høring hos politi og ledningsejerne.  

 

Overslag for trafiksikringen

EBJ orienterede om baggrunden for det udarbejdede overslag. Overslaget skal justeres ud fra det endelige projekt

 

Nedskæring/flytning af private hegn mod vej

Det er kommunen der vil stå for kontakten til de grundejere der skal pålægges flytning/nedskæring af hegn. EBJ tilbød at Grundejerforeningen kunne udpege de grunde hvor hegn var udover vejskel.

 

Tidsplan for gennemførelsen af målinger og sikringen

Ud fra at NR fremsatte forslag om at vejen bør fuld asfalteres inden sikringsprojektet gennemføres blev følgende tidsplan drøftet:

Asfalteringen vil tidligst kunne foretages i 2014 på grund af der ikke var afsat midler i 2013.

Grundejerforeningen Orebyvej kontakter de øvrige grundejerforeninger langs vejen november/december 2012.

Brev til udvalgsformanden og lokale politikere i november/december 2012.

Detailprojekt udarbejdes november/december2012.

Møde med grundejere og kommunen i januar/februar 2013.

 

Evt.

NR ville kontakte SEAS for at få udsat en opstribning af de manglende og beskadigede striber.

Der blev foretaget en besigtigelse af det levende hegn på Orebyvej 105 som var vokset op til 1,5 m ud over fortov, Kommunen vil kontakte grundejeren for at få det klippet ned.

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her