Start

FFSO logo

Orebyvej trafiksikring: Referat af møde med Kommunen den 5. oktober 2012.

Mødested og tid: Rådhuset Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. kl. 11.00 -11.30.

Deltagere: Teamleder Jan Uhre-Nielsen, ingeniør Søren Mailvang og Erik Bohn-Jespersen.


Med henvisning til mail fra EBJ til JUN af 18. september 2012 blev følgende drøftet:

Projekt fra 2007 fandtes ikke.

Andre projekter for trafiksikring efter nye regler: JUN har haft 4 henvendelser/ forespørgsler.

Kopi af projekt fra Saxes Alle: SM vil undersøge dette.

Vejregler: SM vil sende oplysning hvor de kan findes til EBJ.

Betaling for trafiksikring: Med udvalget for Teknik og Miljøs beslutning af 21. august 2012 er det grundejerne der skal/har mulighed for betaling for både projektering og udførelsen af trafiksikringer.

Trafik- og hastighedsmålinger vil kommunen igangsætte hurtigst muligt  ( inden for 1½ måned) men JUN tilbød også opsætning af hastighedsmålere som ved Nørre Alslev.

De hække m.v. der står på vejarealerne vil kommunen ved pålæg sørge for bliver fjernet. Ved Orebyvej 88 har en 3 m høj hæk bredt sig ca. 1½ m ud over fortov.

Pris på chikaner/heller som dem på Saxes Alle koster ca. 22.000,- kr. for 2 plus moms. Tilbud på opstribning af Orebyvej med 30cm linier fra CL Vejstriber fandt JUN rimelig.

Nye optegninger for lapning af Orebyvej vil SM undersøge og meddelelse EBJ dette.

 

Sakskøbing, den 6. oktober 2012.
Erik Bohn-Jespersen

 

Udover ovenstående bedes SM undersøge:
Om kommunen stadig kan hjælpe med at få taget lystryk af de gamle tegninger fra arkivet på Sakskøbing Rådhus.??
Om der regnes med en renovering af afstribningen på Orebyvej i år, og om den ikke kan indgå i en opstribning med en 30cm opstribning??  
Om hvad det det store beløb afsat i Trafiksikkerhedsplanen til projektet på Orebyvej dækker??

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her