Start

FFSO logo

I et samarbejde mellem Fællesrådet for Nysted og Omegn, Liv i Stubbekøbing og Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn er der foretaget en brugerundersøgelse blandt beboere der havde ærinde på Borgerservice.

Formål
Formålet med undersøgelsen er at give Byrådet et sagligt bidrag til at vurdere borgernes brug og oplevelse af kommunens Borgerservice, således som den ydes og opleves i efteråret 2014, efter at der i andet halvår af 2014 er gennemført en indskrænkning af borgerservice til en halv dag om ugen i de tre centerbyer: Nysted, Sakskøbing og Stubbekøbing.

Nedenfor opregnes 3 anbefalinger til Byrådet baseret på undersøgelsen.

Anbefalinger
Anbefaling 1: Det anbefales, at Byrådet er fuldt opmærksom på den store vrede og skuffelse, som borgerne giver udtryk for. De finder, at Byrådet fører en hensynsløs politik over for ældre og svage borgere. De føler sig utrygge. De kan ikke forstå, at
de på deres ældre dage skal behandles så ringe. De har dog bidraget til samfundet hele livet og gør det stadig.

Anbefaling 2: Det anbefales, at de decentrale borgerservicer fastholdes og videreføres i et sådant omfang, at de kan imødekomme lokale brugerbehov.

Anbefaling 3: Det anbefales, at digitaliseringen af den offentlige forvaltning også anvendes på forvaltningens egen virksomhed til gavn for borgernære serviceydelser. 
Takket være digitaliseringen og de hertil hørende muligheder for netforbundne arbejdspladser kan medarbejderne ved borgerservice i centerbyerne varetage deres baglandsfunktioner lige så godt der, som sad de centralt i Nykøbing.
Det er et godt signal til borgerne, at digitaliseringen ikke blot betyder, at alle borgere skal have og bruge en e-boks. Digitaliseringen betyder også, at forvaltningen kan møde borgeren med personlig betjening, hvor han eller hun er, frem for at alle
skal begive sig til kommunens centrum. Derved vil man imødekomme et stærkt følt ønske hos borgerne om nærhed i forholdet til den offentlige forvaltning.
Fra en samfundsmæssig synsvinkel er det desuden mere ressourcebesparende, at nogle få medarbejdere drager ud og bemander de decentrale betjeningssteder, end at alle borgere, som skal bruge deres tjenester, skal rejse ind til ét centralt betjeningssted.

 

Undersøgelsen præsenteres i en rapport, der bygger på i alt 627 besvarede spørgeskemaer, som er indsamlet på 3 undersøgelsesdage ved hver af de 4 borgerservicer i Nykøbing, Nysted, Sakskøbing og Stubbekøbing. 

 

Se hele rapporten, tryk her.
Se det benyttede spørgeskema, tryk her.
Se talmaterialet, tryk her.

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her