Start

FFSO logo

Dagsorden og referat af møde om sikring mod højvande i Sakskøbing Byområde.

 

Mødedato og sted: Onsdag den 18. juni 2014 kl. 8.30-10.00 hos Firma M. Skotte Nykøbingvej 8 i salgshallen..

Deltagere:
Maya-Maria Madslund og Frederik Cordes, Guldborgsund kommune
Thomas Fjeldving, Guldborgsund Forsyning
Grundejere: Anders Skotte, Michael G. Johansen, Jacob Aagaard.
Sakskøbing Boligselskab: Jonny Belum
Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn: Conny Krogh, Keld Nielsen, Flemming Hansen, Kjeld Wagner, Ebbe Bressing og Erik Bohn-Jespersen

 

Dagsorden:

Orientering om baggrunden for mødet ved Erik Bohn-Jespersen
EBJ orienterede om baggrund for mødet. Handelstandsforeningen ved Jan Petersen havde opfordret til Fællesrådet skulle tage emnet op. EBJ viste billeder fra havnen med oversvømmelser.

Lovgivning om Kystsikring og kommunens medvirken ved Frederik Cordes.
Med baggrund i den udarbejde klimatilpasningsplan for Guldborgsund Kommunen og Lov om Kystbeskyttelsesikring orienterede FC om lovgivning og de muligheder der ligger for at private/foreninger kan gå ind i et kystsikringsprojekt for Sakskøbing Byområde. Det er i princippet lodsejerne der skal betale men da kommunen er en stor grundejer i området vil kommunes også skulle følge en evt. kystsikring tæt og yde bidrag til projektet. FC kom ind på problemerne hvis grundejerne ikke kunne blive enige og svarede på en række spørgsmål her under sagen fra Gedser.
FC anbefalede at man gik i gang med at undersøge mulighederne og fik udarbejdet projekt for en Kystsikring. FC udleverede kort med koter som eksempel på hvad kommunen kunne hjælpe med.   


Orientering om afløbssystemerne ved Thomas Fjeldving.
TF kom ind på Forsyningens afløbssystemer og problemerne med disse i forbindelse med højvande.
Forsyningen vil skulle inddrages i et projekt for kystsikring,


Drøftelse af forslag til forhindring af oversvømmelser
KW kom med forslag til sluse over fjorden ved Maltrup Vænge på det smalleste sted som en effektiv løsning og orienterede om sin viden om regn og spildevandssystemerne i byområdet,
JÅ kom ind på problemerne for sin ejendom på Saxes Alle. Både JÅ og MGJ havde fået midler fra Stormrådet for sidste højvande i december2013.
 
Drøftelse af det videre forløb.
EBJ vil tage sagen op på næste bestyrelsesmøde den 13. august 2014.

 

Sakskøbing, den 19. juni 2014.
EBJ

 

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her