Start

FFSO logo

Mødedato og sted: Fredag den 19. september 2014 kl. 10.00-11.00 hos DanBolig, Søndergade 23.

 

Deltagere:
Svend Åge Sørensen, rådgivende ingeniør, Maribo
Maya-Maria Madslund, Guldborgsund kommune
Grundejere: Søren Hansen, Toldbodgade 2
Sakskøbing Boligselskab: Ove V. Larsen
Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub: Flemming Jensen
Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn: Kjeld Wagner og Erik Bohn-Jespersen

 

Skitseprojekt for en sluseløsning ved Maltrupvænge
SÅS gennemgik et af ham udarbejdet skitseprojekt for en sluseløsning ved Maltrupvænge bestående af en plantegning 1:1000 og et overslag på 3.260.000 kr.
Projektet var udført for en dybde på max. på 3,5m
Der lå ikke en nærmere undersøgelse og redegørelse som baggrund for projektet med hensyn til af valg af sted og højder og fremtidige højvande.

FJ påpegede at en løsning med en 8 m åbning var al for smal med henvisning til hans egen båd og færgen som klubhus i havnen. FJ fremsatte forslag om udføre af slusen ved Oreby Havn, da man der havde det smalleste sted på sejlrenden. Dette ville kræve væsentlige længere diger på begge sider af fjorden.
Om højvandet evt. kunne løbe bag om det nye dige blev drøftet ligesom oversvømmelser ved store skybrud blev vendt.

KW gav en orientering om dette og kom også ind på økonomien og foreslog at man ud fra kommende højvande på op til 2,5 m burde tage hele byområdet med ved en fordeling af udgifterne.

MMM fandt projektet velegnet til at gå videre med og kom ind på det videre forløb nemlig at man i samarbejde med kommunen får aftalt hvilke oplysninger, der er nødvendige, for at fremsende ansøgningen til kommunen.

EBJ sluttede med at oplyse at sagen er sat på Fællesrådet bestyrelsesmøde på mandag den 22. september for stillingtagen til om Fællesrådet skal stå for det videre forløb.
EBJ fik de øvrige deltagere til at tilkendegive, at man vil fortsætte i gruppen og takkede SÅS for han gratis arbejde med udførelse af skitseprojektet.

Næste møde vil finde sted når Fællesrådets tilsagn om at fortsætte planlægningen foreligger og der er nyt i sagen.


Sakskøbing, den 19. september 2014.
Erik Bohn-Jespersen

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her