Start

FFSO logo

Hvad mener du om at få bygget en sluse på fjorden?

Skriv hvad du mener:
• Er det en god ide med en sluse?
• Er det til hele byens fordel at der bliver bygget en sluse?
• Er det rimeligt at det kun er den 140 grundejere der skal betale, eller skal kommunen betale?

Fællesrådet mener at det er vigtigt at alle byens borgere bliver hørt, ikke kun dem der måske skal betale, så derfor vil vi opfordre til at andre også sender høringssvar.

Send høringssvaret til sakssluse@guldborgsund.dk, eller send det til Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F med mærket ”saks-sluse”. Det skal være på rådhuset senest den 15. december 2019.

Lige nu er der høring om beslutningen om bygning af en sluse på fjorden, der kan forhindre at store dele af Sakskøbing bliver oversvømmet når der er højvande. Høringens materialet er sendt til de ca 140 grundejere der vil være beskyttet at slusen.

Oversvømmelserne ødelægger bygninger og koster en masse for de berørte grundejere. Men hele byen lider tab på grund af oversvømmelserne, for oversvømmelserne betyder meget for lysten til at investere i Sakskøbing. Der er for eksempel nok ikke nogen der vil bygge boliger på det store ubebyggede areal vest for havnen, så længe der er jævnlige oversvømmelser.
Investeringer betyder noget for hele byen, og for huspriserne i hele byen, så det handler også om byens udvikling
I Fællesrådet mener vi at det også vil fremme tilflytningen til byen at den ikke bliver oversvømmet. Bygningen af slusen er et stærkt signal om at Sakskøbing har en fremtid.

Det komplette høringsmateriale kan læses her: https://www.guldborgsund.dk/sakssluse

   
  Picture

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her