Start

FFSO logo

TEKNIK OG MILJØUDVALG: REFERAT AF MØDET 17. SEPTEMBER 2014

 

183. Beslutningssag: Ønske om trafiksanering af Orebyvej i Sakskøbing


INDHOLD
INDSTILLING:
Direktør Ole Jakobsen indstiller til Teknik og Miljøudvalget:
at beslutte at meddele Sakskøbing Fællesråd, at man er indstillet på at lade den stedlige grundejerforening forestå en trafiksanering af Orebyvej mod, at grundejerforeningen afholder samtlige udgifter til saneringen og i øvrigt følger gældende regler, som er vedtaget af det daværende Teknik- og Miljøudvalg i 2012 (bilag).


BESKRIVELSE AF SAGEN:
Sakskøbing Fællesråd har rettet henvendelse til Center for Park, Vej og Ejendomme med ønske om en trafiksanering af Orebyvej i Sakskøbing.

To af medlemmerne af Sakskøbing Fællesråd har tidligere, som del af en gruppe borgere bosiddende omkring Orebyvej rettet henvendelse til Guldborgsund Kommune med et ønske om trafiksanering af Orebyvej. Dengang besluttede det daværende Teknik- og Miljøudvalg at tilbyde, at grundejerforeningen for området selv kunne foretage og bekoste en trafiksanering af Orebyvej, men det forslag kunne gruppen tilsyneladende ikke skabe opbakning til på daværende tidspunkt.

Fællesrådet har fremsendt et overslag på saneringen, hvor man regner med ca. 100.000 kroner til chikaner og ca. 100.000 kroner til opstribning og skiltning; man forventer tilsyneladende, at Guldborgsund Kommune afholder udgifterne på i alt ca. 200.000 kr.

Der er så kommet en alternativ løsning i spil, hvor chikanerne udføres af betonrør og udgiften til disse forventes at kunne afholdes af grundejerne, men der resterer så fortsat en udgift på ca. 100.000 kroner, som man mener, at Guldborgsund Kommune bør afholde.

Betonrør er ikke en optimal løsning, men det er en forholdsvis prisbillig løsning, som Trafiksikkerhedsrådet finder, kunne være brugbar på stedet.

Sakskøbing Fællesråd foreslår, at kontakten til kommunen om et konkret trafiksaneringsprojekt fremadrettet foregår via den stedlige grundejerforening, hvilket vil være i overensstemmelse med tidligere udvalgsbeslutning (bilag).

Den fulde ordlyd af Sakskøbing Fællesråds henvendelse fremgår af bilag.


Hastighedsmålinger foretaget af Park og Vej indikerer, at en del trafikanter kører for stærkt på Orebyvej, hvor der gælder en hastigheds-begrænsning på 50 km/t.

LOVGRUNDLAG:
Færdselsloven.
BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALG den 17-09-2014
FRAVÆRENDE: -

Godkendt som indstillet.

 

Bilag:
Sakskøbing Fællesråds skrivelse til Teknik- og Miljøudvalget om trafiksikring af Orebyvej
Sakskøbing Fællesråds skrivelse til grundejere på og omkring Orebyvej om trafiksanering
Udvalgsbeslutning af 2012 om privat finansiering af chikaner og lign. på offentlig vej

--

Kopieret fra guldborgsund.dk

 

 

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her