Start

FFSO logo

Til Erik Bohn-Jespersen og Sakskøbing Fællesråd.

Vedrørende svaret i punkt 2 Orebyvej, så er der aftalt et møde med kommunens sagsbehandler den 30. maj og vi vil så drøfte resultatet af mødet på bestyrelsesmødet den 4. juni. Trafiksikkerhedsrådet (TSR) har behandlet din henvendelse af den 25. marts på TSR’s møde den 29. april.


TSR kan desværre blot henvise til tidligere svar fra Guldborgsund Kommune, som giver Grundejerforeningen mulighed for at foretage en selvfinansieret trafiksanering af Orebyvej.


De i din skrivelse nævnte ”generelle bemærkninger” og ”øvrige ønsker …” blev henvist til behandling på TSR’s næste møde (den 14. august), da den uddybende skrivelse fra Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn ikke forelå ved udsendelsen af TSR’s dagsorden.

Du beder om en drøftelse af jeres forslag til trafiksanering i Sakskøbing byområde, jfr. jeres skrivelse af den 24. april, inden forslaget behandles i TSR.

Jeg har umiddelbart følgende bemærkninger.

1. Trafiksikkerhedsarbejderne for de mange projekter i byområdet skal i gang igen efter 6 års pause.

Dette kræver nødvendigvis tilvejebringelse af de nødvendige budgetmidler, hvilket ikke er let i nedgangstider.

2. Orebyvej ….

Her må vi fortsat (som nævnt tidligere i denne mail) henvise til mulighederne for en sanering bekostet af Grundejerforeningen.

3. Forhold omkring Sakskøbing Skole.

Der foregår en løbende dialog mellem Park & Vej og Skolens ledelse og i den allernærmeste fremtid vil der på Parkvej (mellem Lindevej og Lunden) blive etableret ”delt sti” på fortovene, således at cyklisterne fremadrettet ”skal cykle på fortovene”, hvorded der undgås nogle farlige situationer især om morgenen og eftermiddagen; det overvejes endvidere at etablere buslomme til skolebussen.

4. Fodgængerfelter på Apotekervænget og ved Doktorparken.

Jeg forventer, at der vil blive lavet noget her indenfor en meget nær fremtid.

5. Diverse opstribninger og skiltning.

Jeg vil bede min kollega Jørn Kamper Nielsen om at se på disse forhold.

6. Forældede stopskilte for busser på Lunden ved Saxenhus.

Jeg vil bede min kollega Oliver Klanert om at se på disse forhold.

Såfremt at du / I måtte ønske det, tager jeg / vi naturligvis gerne et møde med dig / jer.


Med venlig hilsen

Jan Uhre-Nielsen

Chefkonsulent, Park & Vej

DIR +45 54732028

jun@guldborgsund.dk

Guldborgsund Kommune

Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

www.guldborgsund.dk

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her